Ekspert branży transportowej i logistycznej

Zbigniew Dzieńkowski

  • Home
  • /
  • Zbigniew Dzieńkowski
Poznaj nas bliżej

Zbigniew Dzieńkowski

Kariera

Zbigniew posiada ponad 30 lat doświadczenie na stanowiskach menedżerskich, pracując zarówno dla dużych międzynarodowych korporacji, jak i polskich firm w branży logistycznej. Przygotowywał i wprowadzał w życie nowoczesne strategie dla firm w celu optymalizacji przestrzeni magazynowych oraz rozwiązań transportowych. Tworzył procedury magazynowe, przeprowadzał analizy zapasów i eliminował „wolnoroty”, zarządzając jednocześnie wdrożeniem KPI i procedur inwentaryzacyjnych. 

Organizował i nadzorował transporty lądowe, lotnicze i morskie, a także współpracował z Urzędami Celnymi przy importach i eksportach. Kreował odpowiednią gospodarkę związaną ze środowiskiem w firmach, wprowadzając także systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie, w tym min. SAP. Zarządzał zespołami o różnorodnej wielkości.

 
Edukacja

Zbigniew uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Warszawskim oraz ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej – Wydział Transportu – specjalizacja w Zarządzaniu Logistycznym w Przedsiębiorstwie. 

Swoją wiedzę podnosił poprzez udział w kursach, takich jak: Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001, Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Drogowym Transporcie Rzeczy, Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wg. ISO 22000, Wymagania Global Standard BRC for Food Safety, Kurs na Członka Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, Budowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi, oraz wiele innych.

Specjalizacja

Wyspecjalizowany w transporcie – zarówno samochodowym, specjalistycznym, ponadgabarytowym, lotniczym, lotniczym specjalistycznym, morskim oraz morskim specjalistycznym. W zakresie magazynów zajmuje się optymalizacją miejsc magazynowych i odpowiednią organizacją lokacji jednostek magazynowych. 

Ponadto, zajmuje się importem artykułów przemysłowych i spożywczych z Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów, takich jak Kanada, Wietnam, Tajwan, Chiny, Australia, Brazylia i USA. Pracuje również z eksportem artykułów przemysłowych i spożywczych do Unii Europejskiej oraz innych krajów.

Zbigniew odpowiedzialny jest także za organizację pracy zespołu działu Logistyki, gdzie prowadzi szkolenia i tworzy uniwersalnych pracowników w tej dziedzinie. Tworzy również różnorodne procedury, w tym procedury magazynowe, wysyłkowe, załadowcze, rozładowcze oraz procedury związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Dodatkowo, zajmuje się audytami wewnętrznymi w innych działach firmy.

Poznajmy się bliżej

Umów się na spotkanie i porozmawiaj z nami
o swoich potrzebach i celach.