Doradztwo HR

Zwiększanie Efektywności i Zadowolenia Pracowników dzięki Innowacyjnym Strategiom HR

Wzrastaj z nami

Systematyczny i zamierzony wzrost Twojej firmy dzięki zastosowaniu skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

 W ramach naszych usług skupiamy się na tworzeniu i implementacji kompleksowych strategii HR, które są dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej organizacji.

Nasz zespół ekspertów HR wspiera firmy w identyfikacji i wykorzystywaniu potencjału pracowników, co przekłada się na wzrost wydajności i satysfakcji z pracy.

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania talentami, rozwoju pracowników, budowania kultury organizacyjnej oraz innych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, aby pomóc Twojej firmie osiągnąć długoterminowe cele biznesowe

POZNAJ NASZĄ KOMPLEKSOWĄ OFERTĘ HR​

Nasze usługi HR podzieliliśmy na dwa główne obszary, które są wzajemnie powiązane i wspólnie tworzą solidną podstawę dla skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi.

podstawa Sukcesu i Rozwoju firmy

LUDZIE

W ofercie usług dotyczących dotyczących tego obszaru skupiamy się na rozwoju i zarządzaniu pracownikami, aby wydobyć ich pełen potencjał. Poniżej przedstawiamy zakres oferowanych przez nas usług:

Rekrutacja:

 • realizacja kompleksowych projektów rekrutacyjnych 
 • wprowadzenie do rekrutacji testów psychometrycznych 
 • wprowadzenie do rekrutacji badań Asesment Center & Development Center 
 • wprowadzenie do rekrutacji businness case-ów 
 • budowanie KPIs rekrutacyjnych 
 • budowanie skutecznych ogłoszeń rekrutacyjnych
Employer Branding:
 • budowanie wizerunku pracodawcy na rynku pracy
 • budowanie i pomiar skuteczności ogłoszeń rekrutacyjnych
 • praktyki pozyskiwania zasobów ludzkich

Sukcesja

 • realizacja trudnych, wysokospecjalistycznych rekrutacji
 • dotarcie do kandydatów nieaktywnych lub niezdecydowanych
 • sourcing kandydatów metodami direct search, boolean search, x-ray search
 • realizacja projektów Interim Managementowych

Onboarding

 • budowanie procesu onboardingowego 
 • narzędzia i automatyzacja w onboardingu 
 • pomiar skuteczności procesu onboardingu 
 • jakościowy monitoring procesu onboardingu 
 • zdalne wdrożenia pracowników

Outplacement

 • przeprowadzanie procesów restrukturyzacyjnych 
 • prowadzenie rozmów rozstaniowych 
 • wsparcie w poszukiwaniu pracy zwalnianych pracowników 
 • prowadzenie procesu outplacementu od A do Z 
Klucz Efektywności Organizacyjnej działu HR

PROCESY

Oferta dotycząca obszaru PROCESY to z kolei optymalizacja i usprawnianie procedur pracy, aby wszystko działało sprawnie i efektywnie. Poniżej przedstawiamy zakres oferowanych przez nas usług w tym obszarze:

Audyt HR

 • przegląd procesów HR (miękkich i twardych) i ich ocena
 • budowanie planów naprawczych
 • organizacja szkoleń i warsztatów pod rzeczywiste potrzeby organizacji
 • przedstawienie różnych narzędzi HR z rynku

Rotacja

 • zahamowanie rotacji poprzez przegląd narzędzi rynkowych 
 • przeprowadzenie badania nt. przyczyn rotacji 
 • zbudowanie planu ograniczenia rotacji 
 • zapobieganie niechcianym odejściom pracowniczym

Zarządzanie wynagrodzeniami

 • budowanie strategii wynagrodzeń 
 • systemy wynagrodzeń zasadniczych i premiowych 
 • wartościowanie stanowisk pracy 
 • analiza stawek rynkowych 
 • struktury zaszeregowania i struktury płacowe 
 • płaca uwarunkowana sytuacyjnie

Benefity pracownicze

 • przegląd narzędzi rynkowych 
 • budowanie planu przewagi organizacyjnej na rynku pracownika 
 • wybór najskuteczniejszych benefitów w odniesieniu do ustalonego celu

Strategia HR

 • przeprowadzenie procesu budowania strategii HR 
 • określanie kluczowych obszarów efektywności w HR 
 • przełożenie kluczowych obszarów efektywności na cele HR 
 • przegląd i wykorzystanie narzędzi rynkowych

Analiza stanowisk pracy i ról

 • budowanie opisów stanowisk 
 • kluczowe wskaźniki efektywności 
 • modelowanie kompetencji behawioralnych

Zarządzanie efektywnością

 • mapowanie procesów HR 
 • budowanie procesów HR 
 • ustalanie KPIs dla obszaru HR 
 • ustalanie zespołowych i indywidualnych czynników sukcesu 
 • budowa modelu kompetencyjnego 

Komunikacja

 • badanie skuteczności komunikacji w organizacji 
 • przegląd narzędzi do poprawy komunikacji 
 • zaangażowanie ludzi w procesy komunikacyjne 
 • prowadzenie efektywnych spotkań 
 • skuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne

Motywacja i zaangażowanie

 • budowanie poziomu motywacji i zaangażowania w organizacji
 • motywacja a pieniądze 
 • budowanie poczucia przynależności do organizacji

Kompetencje zarządcze

 • budowanie piramidy rozwoju kompetencji 
 • analiza potrzeb szkoleniowych 
 • budowanie szkoleń i warsztatów pod potrzeby organizacyjne i zespołowe 
 • budowanie KPIs szkoleniowych 
 • weryfikacja skuteczności szkoleń i warsztatów

Zarządzanie wydajnością 

 • cykl zarządzania wydajnością
 • budowanie modelów oceny pracy (okresowa ocena pracy) 
 • przeprowadzenie przeglądu wydajności organizacyjnej 
 • ocena 360 stopni 

Struktura organizacyjna

 • wypracowanie schematu struktury organizacyjnej “na jutro” 
 • określenie poziomów stanowisk

Zarządzanie karierą

 • etapy kariery 
 • strategie rozwoju kariery 
 • budowanie procesu zarządzania karierą 
 • samozarządzanie karierą 
 • badanie 360 stopni 

Zarządzanie wiedzą

 • strategie zarządzania wiedzą 
 • systemy zarządzania wiedzą 
 • transfer wiedzy

Zarządzanie talentami i ścieżki karier

 • budowanie strategii zatrzymania talentów w organizacji 
 • optymalne wykorzystanie talentów w organizacji 
 • budowanie ścieżek karier 

Zarządzanie zmianą proces i modele zmiany 

 • wdrażanie zmian i transformacji 
 • zarządzanie zmianą w organizacji

Kultura organizacyjna

 • pomiar klimatu organizacyjnego i definiowanie pożądanej kultury
Spotkajmy się

Jesteś Zainteresowany naszą ofertą?
Pozwól nam rozwiać Twoje wątpliwości!


spotkajmy się i Porozmawiajmy!

Wypełnij formularz kontaktowy.
Oddzwonimy aby umówić spotkanie i
poznać lepiej Potrzeby Twojej firmy.

  Pola oznaczone * są wymagane.  jesteś w dobrych rękach

  Poznaj 6 kroków do efektywnej współpracy