Jeden z dziesięciu największych Banków w grupie SGB w Polsce, działający nieprzerwanie od ponad 75 lat.

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do Menedżerów wyższego szczebla (Dyrektorzy i Kierownicy Oddziałów) oraz do Pracowników liniowych(Doradcy, Specjaliści, Kasjerzy). 

W ramach projektu opracowanie wewnętrznej Uchwały i wdrożenie Systemu Sprzedaży Aktywnej skorelowanego z wewnętrznym systemem bankowym CRM.