Spółka od 1991 roku prowadząca biznes w obszarach usług konsultingowych dla branży paliw oraz handlu paliwami płynnymi. Właściciel sieci 30 stacji paliw własnych pod marką Emila, które w roku 2020 odsprzedano nowemu właścicielowi ANWIM S.A.

Projekt obejmował 2-letni cykl szkoleń dla wszystkich grup stanowiskowych wraz z Kierownikami stacji paliw. 

Zakres szkoleń, to: sprzedaż, obsługa klienta, negocjacje i elementy merchandisingu.