metodyka

Skuteczne Skalowanie Sprzedaży

 • Home
 • /
 • Skuteczne Skalowanie Sprzedaży
Wiecej

O METODYCE

W trakcie naszej 25 letniej drogi zawodowej – budowania i skalowania sprzedaży zauważyliśmy, że dla wielu przedsiębiorców sprzedaż sama w sobie jest na tyle ważna, że zapominają o tym jak istotna jest strategia przy pomocy której ją właśnie realizują.

Zrozumieliśmy, że klucz do sukcesu w dynamicznym świecie biznesu leży w zrównoważonym rozwoju zarówno klasycznych metod sprzedaży, jak i nowoczesnych rozwiązań e-commerce.

Nasza autorska metodyka jest oparta na analizie danych i rynku, co pozwala nam dostosowywać strategie sprzedażowe do indywidualnych potrzeb i specyfiki każdego klienta.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST TA METODYKA?

Metodyka Skutecznego Skalowania Sprzedaży, oparta jest na solidnych danych i analizach, jest przeznaczona dla szerokiego spektrum odbiorców w różnych branżach i na różnych etapach rozwoju biznesu.

Oto kilka przykładów grup, dla których ta metodyka może być szczególnie korzystna:

 • MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa): Firmy, które chcą przyspieszyć swój rozwój i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, mogą skorzystać z tej metodyki, aby optymalizować i skalować swoje operacje sprzedażowe.
 • Start-upy: Młode firmy poszukujące efektywnych strategii wzrostu, mogą wykorzystać tę metodykę do szybkiego skalowania sprzedaży i zdobycia przewagi na rynku.
 • Duże korporacje: Dla dużych firm, które potrzebują innowacji w swoich strategiach sprzedaży, aby utrzymać lub zwiększyć udział w rynku i efektywność.
 • Działy handlowe: Zarówno w małych, jak i dużych organizacjach, działy sprzedaży mogą wykorzystać tę metodykę do poprawy efektywności sprzedaży, lepszego zarządzania relacjami z klientami oraz zwiększenia sprzedaży.
 • E-commerce i Digital B2B: Firmy, które prowadzą sprzedaż cyfrową, mogą wykorzystać tę metodykę do optymalizacji swoich procesów sprzedaży online, poprawy konwersji i lepszego zrozumienia swoich klientów online.
 • Firmy przechodzące transformację cyfrową: Organizacje, które przechodzą cyfryzację lub chcą lepiej wykorzystać dane w swoich procesach sprzedaży.
 • Firmy zorientowane na wzrost: Firmy, które mają już stabilną pozycję na rynku, ale szukają nowych sposobów na wzrost, mogą wykorzystać tę metodykę do identyfikacji nowych możliwości rynkowych i lepszego pozycjonowania produktów.

Metodyka Skutecznego Skalowania Sprzedaży jest uniwersalna i może być dostosowana do potrzeb różnych typów firm, niezależnie od ich wielkości, branży czy obecnego etapu rozwoju. Kluczem jest jej zdolność do wykorzystania danych w celu napędzania wzrostu i optymalizacji procesów sprzedażowych.

CEL METODYKI

Celem Metodyki Skutecznego Skalowania Sprzedaży jest przede wszystkim zwiększenie efektywności i skuteczności procesów sprzedażowych w organizacji, co prowadzi do wzrostu obrotów i zysków firmy

Główne cele tej metodyki to:

 • Optymalizacja Procesów Sprzedaży: Udoskonalenie i usprawnienie procesów sprzedażowych, zarówno w kanale tradycyjnym, jak i cyfrowym, aby były bardziej efektywne i skuteczne.
 • Zwiększenie Skuteczności Sprzedaży: Pomoc w zwiększeniu współczynnika konwersji i liczby transakcji, co przekłada się na wyższe przychody.
 • Wykorzystanie Danych do Wzrostu: Zastosowanie analizy danych do lepszego zrozumienia klientów, rynku oraz własnych procesów, co umożliwia bardziej celowane i skuteczne działania sprzedażowe.
 • Personalizacja Oferty dla Klienta: Dostosowanie oferty do potrzeb i preferencji klientów, co zwiększa szanse na sukces sprzedażowy i buduje długotrwałe relacje z klientami.
 • Innowacje i Adaptacja do Zmieniającego się Rynku: Wprowadzenie innowacji w sprzedaży i elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych.
 • Rozwój Kompetencji Sprzedażowych: Szkolenie działów handlowych, handlowców i menedżerów w celu rozwoju ich umiejętności i kompetencji sprzedażowych.
 • Mierzalne Wyniki i Stała Optymalizacja: Zapewnienie, że działania sprzedażowe są mierzalne i podlegają ciągłej analizie oraz optymalizacji.
 • Zwiększenie Przewagi Konkurencyjnej: Budowanie silniejszej pozycji rynkowej poprzez efektywniejsze strategie sprzedażowe i lepsze zrozumienie rynku.

Metodyka Skutecznego Skalowania Sprzedaży ma na celu nie tylko zwiększenie sprzedaży, ale również budowanie długoterminowej wartości biznesowej poprzez ulepszanie procesów, szkolenie zespołów, wykorzystanie danych i stałe dostosowywanie się do potrzeb rynku.

Proces w krokach

SKUTECZNE SKALOWANIE SPRZEDAŻY W KANALE TRADYCYJNYM

KROK 1. DIAGNOZA „STANU ZERO”

Zbieramy niezbędne informacje na temat czynników, które zasilają sprzedaż w firmie.

Poddajemy analizie między innymi:

 • stopień dopasowania portfolio produktowo-usługowego do obsługiwanych grup odbiorców
 • stopień wykorzystania zasobów ludzkich, technicznych i finansowych
 • poziom i stopień zaawansowania systemów operacyjnych, które wspierają sprzedaż na wszystkich poziomach firmy: księgowość, produkcja, marketing i sprzedaż, kadry
 • systemy i procesy zarządcze funkcjonujące w firmie i ich stopień dopasowania do obecnej struktury organizacyjnej, do procesów planistycznych. Analizie poddajemy także korelację pomiędzy systemami zarządzania a rozwojem kompetencji zarządczych i sprzedażowych oraz zarządzaniem efektywnością
 • wartości, konwencje, normy i przekonania, które składają się na tzw. Kulturę Organizacji, która jest jest wypadkową wszystkich pozostałych obszarów. Mówiąc w skrócie: im większy porządek – tym lepsza kultura.

KROK 2. WARSZTAT JEDNOMYŚLNOŚCI
Spotykamy się z Kadrą Zarządzającą w celu wypracowania wspólnej optyki i zaplanowania kolejnych
kroków, zgodnie z metodyką 3S

KROK 3. PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ SPRZEDAŻOWYCH I MENEDŻERSKICH, SZYTYCH NA MIARĘ.
To ważny etap, gdyż od szczegółowości w trakcie planowania szkoleń zależeć będą twarde efekty
skalowania. W procesie projektowania zwykle uczestniczą menedżerowie pośrednio i bezpośrednio
zarządzający sprzedażą. Na tym etapie wspólnie ustalamy zakres merytoryczny, stopień
intensywności, poziomy ewaluacji(zwykle jest ich siedem), system raportowania w procesie oraz cele
i zadania szkoleniowe, z których w trakcie procesu będą rozliczać się jego uczestnicy. Wszystkie cele i
zadania są ściśle powiązane z bieżącymi celami operacyjnymi i sprzedażowymi w firmie.
Jednocześnie uruchamiane są dwie AKADEMIE UMIEJĘTNOŚCI. Jedna dla Menedżerów, druga dla
Sprzedawców/Doradców. Zajęcia prowadzi Trener-Praktyk z 20 letnim doświadczeniem doradczo-
szkoleniowym. Efekty realizacji celów i zadań agregowane są w specjalnym raporcie(excel), który na
bieżąco jest uzupełniany i analizowany przez obydwie grupy uczestników.

KROK 4. PODSUMOWANIE PROCESU.
To etap, w którym zliczane są twarde efekty pracy szkoleniowej w obydwu grupach. Kompleksowy
raport końcowy oprócz twardych wyników zawiera część strategiczną, w której zawarte są
wypracowane narzędzia dla firmy poprzez pracę szkoleniową a także konkretne rekomendacje
dalszych działań rozwojowych w podziale na:

 • Działania strategiczne
 • Działania sprzedażowe
 • Działania szkoleniowe
 • Działania wdrożeniowe

KROK 5. WSPARCIE PO SKALOWANIU
Za każdym razem oferujemy wsparcie firmom, które mają możliwość zakontraktowania w organizacji
pracy z certyfikowanym Interim Menedżerem. Warunki i zakres współpracy zwykle są ściśle
skorelowane z realnymi potrzebami, które z kolei są wypadkową lub wartością dodaną
przeprowadzonego procesu 3S.

PROCES W KROKACH

SKUTECZNE SKALOWANIE SPRZEDAŻY W KANALE CYFROWYM

Krok 1. Diagnoza Cyfrowego Środowiska

 1. Analiza Obecnej Obecności Cyfrowej: Zbadanie istniejących platform cyfrowych, narzędzi e-commerce, mediów społecznościowych, stron internetowych i innych kanałów cyfrowych.
 2. Analiza Danych i Metryk: Zbieranie i analizowanie danych na temat ruchu internetowego, zachowań użytkowników, wskaźników konwersji, SEO i efektywności kampanii marketingowych.
 3. Ocena Technologii: Przegląd używanych technologii i narzędzi cyfrowych pod kątem ich skuteczności i efektywności.

Krok 2. Warsztat Integracji Cyfrowej

 • Wspólne Planowanie z Zespołami Cyfrowymi: Spotkanie z zespołami odpowiedzialnymi za marketing cyfrowy, e-commerce i IT w celu zintegrowania celów i strategii.
 • Wypracowanie Jednolitej Strategii Cyfrowej: Opracowanie spójnego planu działania, który łączy cele sprzedażowe z cyfrowymi inicjatywami.


Krok 3. Projektowanie Działań i Kampanii Cyfrowych

 • Personalizacja Działania: Opracowanie strategii marketingu cyfrowego dostosowanych do różnych segmentów klientów.
 • Innowacyjne Rozwiązania e-Commerce: Projektowanie i wdrażanie innowacyjnych funkcji w platformach e-commerce.
 • Szkolenie Zespołów Cyfrowych: Organizacja szkoleń dotyczących najnowszych trendów w digital marketingu i sprzedaży online.

Krok 4. Monitoring i Optymalizacja

 • Analiza Wyników: Regularne śledzenie efektywności działań cyfrowych poprzez zaawansowane narzędzia analityczne.
 • Optymalizacja Kampanii: Dostosowywanie i optymalizacja kampanii w czasie rzeczywistym w oparciu o zebrane dane.

Krok 5. Raportowanie i Strategie Długoterminowe

 • Kompleksowy Raport Efektywności: Tworzenie raportów podsumowujących wyniki działań w kanale cyfrowym.
 • Planowanie Długoterminowe: Opracowanie strategii długoterminowej na podstawie analizy danych i trendów rynkowych.

Krok 6. Ciągłe Wsparcie i Rozwój

 • Wsparcie Technologiczne: Zapewnienie ciągłego wsparcia technicznego i doradczego w zakresie używanych narzędzi i platform cyfrowych.
 • Adaptacja do Zmian: Szybka adaptacja do zmieniających się trendów i technologii w świecie cyfrowym.

Proces ten skupia się na wykorzystaniu technologii cyfrowych, danych i innowacyjnych strategii marketingowych do skutecznego skalowania działań sprzedażowych firmy w środowisku cyfrowym. Kluczem jest tutaj integracja różnych narzędzi i platform cyfrowych, ciągła analiza danych oraz elastyczność w adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

Skuteczne skalowanie sprzedaży w kanale cyfrowym wymaga ciągłej adaptacji i innowacji, aby nadążać za dynamicznie zmieniającym się środowiskiem cyfrowym.

Przedstawiona  metodyka Skutecznego Skalowania Sprzedaży w Kanale Cyfrowym zawiera kluczowe elementy, jednakże wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów istnieje możliwość rozwinięcia lub dostosowania do specyficznych potrzeb firmy i rynku na jakim działa. Możliwe uzupełnienia mogą obejmować:

 1. Zaawansowana Analityka i Big Data: Wzmocnienie roli zaawansowanej analizy danych i wykorzystanie big data do jeszcze lepszego zrozumienia zachowań klientów i optymalizacji kampanii.
 2. Personalizacja i Segmentacja Klienta: Dalsze rozwijanie personalizacji ofert i komunikacji, wykorzystując dane do precyzyjnej segmentacji rynku.
 3. Automatyzacja i  Sztuczna Inteligencja: Wprowadzenie narzędzi automatyzacji sprzedaży i marketingu wspieranych przez AI, aby zwiększyć efektywność i skuteczność działań cyfrowych.
 4. Omnichannel Marketing: Rozwój strategii omnichannel, która łączy różne kanały cyfrowe i tradycyjne, zapewniając spójne doświadczenie dla klienta.
 5. Cyberbezpieczeństwo i Ochrona Danych: Zwiększenie nacisku na bezpieczeństwo cyfrowe i ochronę danych klientów, co jest kluczowe w erze cyfrowej.
 6. Eksperymenty i Testy A/B: Wprowadzenie kultury eksperymentów i testów A/B, aby ciągle optymalizować i udoskonalać strategie cyfrowe.
 7. Edukacja i Rozwój Kompetencji: Skupienie na ciągłym szkoleniu i rozwoju kompetencji zespołów cyfrowych, aby nadążać za szybko zmieniającymi się trendami i technologiami.
 8. Zrównoważony Rozwój i CSR: Integracja zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej (CSR) w strategiach cyfrowych, co może zwiększać zaufanie i lojalność klientów.

FAQ

Najczęściej zadawane Pytania

Tak, ponieważ nie planowanie zwiększania skali sprzedaży, to „dreptanie w miejscu” i bierne
poddawanie się popytowi rynku. Rynek ma swój potencjał, którego jednym z kilkudziesięciu
czynników jest generowany na nim obrót. Właśnie dlatego wiele firm nie potrafi skutecznie skalować
sprzedaży, gdyż wyklucza pozostałe, istotne czynniki. Prawie zawsze podczas warsztatu
jednomyślności, podczas którego budujemy fundamenty niezbędne do skalowania sprzedaży,
wspólnie z Kadrą Menedżerską wypracowujemy i kwantyfikujemy około 20 a nawet 30 czynników,
które oprócz obrotu w istotny sposób wpływają na sprzedaż. W samym procesie skalowania, wiele z
nich jest pomijana lub po prostu nie docenia się ich wagi w samym procesie.

Ponieważ wszelkie działania mające na celu zwiększanie skali sprzedaży w Firmie przyspieszają jej
rozwój i zwykle poprawiają kondycję finansową, choć to nie jest już takie oczywiste i wiąże się ze
sposobem i możliwościami pracy z marżą.

Usprawnianie procesów operacyjnych, pozyskiwanie nowych rynków, w tym projektowanie i
zarządzanie niszami, segmentacja rynku obecnego i docelowego, powiększanie grup odbiorców
produktów i usług , optymalizacja kanału digital, e-commerce i innych.

Wykorzystanie  metodyki Skutecznego Skalowania Sprzedaży to inwestycja w przyszłość Twojego biznesu, pozwalająca na osiągnięcie bardziej stabilnej, efektywnej i zyskownej działalności.

Wartość i Wielkość Sprzedaży jaką osiągnie Twoja firma po jej wdrożeniu przewyższa początkowe inwestycje, otwierając drzwi do nowych możliwości rynkowych, trwałego wzrostu i zwiększonej rentowności.


spotkajmy się i Porozmawiajmy!

Wypełnij formularz kontaktowy.
Oddzwonimy aby umówić spotkanie i
poznać lepiej Potrzeby Twojej firmy.

  Pola oznaczone * są wymagane.

  dowiedz się więcej

  Jeśli Masz pytania
  z przyjemnością odpowiemy
  i rozwiejemy Twoje wątpliwości