Jeden z większych Banków w grupie, wielokrotnie nagradzany za znakomite wyniki finansowe. Działający nieprzerwanie od 1898 roku.

Projekt skierowany do dwóch grup stanowiskowych w strukturach Banku: Dyrektorów i Kierowników oraz Specjalistów ds, sprzedaży i obsługi klienta.

Szkolenia zaprojektowane po uprzednim procesie pogłębionego badania potrzeb szkoleniowych i warsztacie jednomyślności z Menedżerami zarządzającymi Oddziałami. Formuła szkoleń  menedżerskich ułożona w formę Akademii Menedżera.

Cały projekt poddany miękkiej i twardej ewaluacji na podstawie przyjętych w kryteriów w porozumieniu z kierownictwem działu Kadr.