Lider w zakresie ochrony roślin, biotechnologii i higieny sanitarnej. Zajmuje wiodąca pozycję na rynku insektycydów, herbicydów, fungicydów i zapraw nasiennych, oferując najpełniejszą paletę środków ochrony roślin. Spośród firm z branży rolniczej Bayer CropScience ma jeden z największych i najbardziej zaawansowanych programów badawczych.

Projekt „Merchandising – Niemy Sprzedawca”- polegał na indywidualnym coachingu osób z działu sprzedaży na rynku tradycyjnym i hurtowym w Polsce. Poprzedzony był cyklem superwizji na rynku oraz szkoleniem zamkniętym przeprowadzonym w siedzibie Firmy.