Jeden z liderów na rynku wody mineralnej w Polsce.

Projekt skierowany do Przedstawicieli Handlowych i Area Sales Managerów w celu wdrożenia narzędzia PSF, czyli perswazyjnej techniki sprzedaży opartej na wewnętrznych standardach firmowych.

Proces poprzedzony cyklem superwizji w celu zbadania potrzeb szkoleniowych i ustalenia kryteriów oceny projektu w twardej ewaluacji.

Odpowiedzialność za zaprojektowanie i przeprowadzenie cyklu 21 sesji coachingowych na rynku z PH.